Červen 2015

01.06.2015 10:27

2. 6 .    ke Dni dětí - velký výlet do ZOOCENTRA v Srdově ( v lesním zoo se podíváme na zvířátka, budeme je krmit, hladit...)

9.6.      galerie Litoměřice - starší děti se zúčastní programu pro MŠ

Podle počasí plánujeme v týdnech :

8. - 12.6.    dopolední vycházka ke " staré lokomotivě " do staré části města

15. - 19.6.  malý výlet vláčkem motoráčkem do Trnovan a zpět ( na dětské hřiště s prolézačkami a pískovištěm)

22. - 26.6.  turistická vycházka do okolí Mostné hory, která bude ukončena výstupem na rozhlednu( nad restaurací)

 

Podle možností Sváťova dividla ( v poslední týdnu měsíce) se rozloučíme se školním rokem a přivítáme se Sváťou a Alenkou prázdniny.