Sváťa nám zahrál pohádku O Broučkovi

02.03.2015 12:04

Ve středu 25..2015 přijelo Sváťovo dividlo do školky s pohádkou O Broučkovi. Dětem se představení moc líbilo a nakreslily Sváťovi a Alence obrázky na památku. Sváťa slíbil, že až bude teploučko uspořádá v parku Václava Havla, u galerie loutek, výstavku všech obrázků, které mu děti darovaly po dobu jeho působení v mateřských školách. Už se těšíme ! A Sváťa k nám  přijede zase v květnu s novou pohádkou!